Kyanotypie

Workshop Petra Černohorského o historické fotografické technice,
kterou roku 1842 vynalezl Sir John Herschel (foto v hlavičce).
Při této metodě je na materiál nanesena fotocitlivá vrstva železitých
solí, které při osvícení celým spektrem slunečního světla (UV citlivost)
modrají. Neosvícené části zůstávají světle modré až bílé. Po ustálení
tak získáme negativ použitého obrazu v poměru 1:1. (!)
Na tento workshop si mohou účastníci donést svou vlastní předlohu.
Černobílou fotografii ve formě pozitivu na papíře (ten na laserové
kopírce přeneseme na průsvitnou fólii), negativu či diapozitivu.
Pro urychlení zasychání fotocitlivé vrstvy si pomůžeme fénem.
Kopírovat mohou účastníci na papír (bude k dispozici), nebo na bílé
tričko (jen kdo si donese). Časově workshop odhadujme na 3 hodiny.