Svou zkušenost s divadelní fotografií přetaví
do wokshopu na téma: Scénografie. Naučíme
se tvořit čisté divadelní jeviště, i chaotickou
filmovou scénu, kde se pracuje jen s výřezem
reality. Naučíme se bodovému divadelnímu
svícení i plošnějšímu osvětlení, respektujícímu
rozsah citlivosti filmového pásu, nebo čipu.
Budeme volit správnou teplotu a intenzitu
světla, odraznost použitých ploch, aplikaci filtrů,
umělé mlhy či větru. K dispozici bude i živý
model, který zareaguje na sénické fantazie
účastníků, svými vlastními zkušenostmi o pohodlí
či nephodlí herce v podobných situacích.

Wokshop v ceně festivalu, max. počet účastníků: 10